SMSlån

Här har du en jämförelse av SMSlån hos långivare som godkänner att du har en eller flera betalningsanmärkningar. Det är inte så många långivare som erbjuder SMSlån med betalningsanmärkning men de som finns nedan gör det. Du kan snabbt se vilket lån som är billigast. Vi har valt att jämföra ett lån på 2000 kr och i detta fall är räntan omräknad till kronor för bättre överblick. Återbetalningstid på alla dessa lån är 30 dagar. Dessutom är 30 % av räntan avdragsgill och långivarna skickar själva in uppgifter direkt till skatteverket så att du slipper tänka på detta.

Mikrolån

Här hjälper vi dig att jämföra mikrolån som kan tas antingen på nätet eller via SMS med mobiltelefonen (så kallade SMSlån). Detta är med andra ord i princip en sammanställning av alla långivare som erbjuder mikrolån och som lånar ut 2000 kr eller mer. Vi har valt att jämföra ett lån på 2000 kr och i detta fall är räntan omräknad till kronor för bättre överblick. Du kan enkelt se vilka långivare som är billigare och olika villkor etc. Återbetalningstid på alla dessa lån är 30 dagar. Intressant är att 30 % av räntan som du betalar in är avdragsgill och kan alltså dras av på skatten. De flesta långivare skickar själva in uppgifterna till skatteverket så att du slipper tänka på det. När det är dags att deklarera kommer du kunna göra ett avdrag på 30 % av all ränta du betalat under året.

Bolån

Här hjälper vi dig att jämföra bolån / bostadslån från olika banker och långivare. Ett bolån är ett stort lån under lång tid så det är ganska viktigt att du funderar ordentligt innan du väljer en långivare och att du jämför olika lån. Du kan spara en hel del pengar genom att hitta ett vettigt bolån. Du kan enkelt kolla in räntan, både rörlig ränta och fast ränta upp till 10 år. Jämför och se vilka långivare som har de mest fördelaktiga räntorna och hitta ett bra bolån. Räntan och hur mycket pengar du kan låna beror på lite olika saker, t ex husets värde.

Lån utan fast anställning

Inget bolån utan fast anställning. Det är vad de flesta tror gäller, i alla fall hos bankerna. Men riktigt så hårt är det inte. Ingen av de fyra storbankerna säger tvärnej till kunder som saknar fasta jobb.

Är du projektanställd, vikarie eller frilans? Då är du långt ifrån ensam. Andra anställningsformer blir allt vanligare, men ändå tycks mycket av samhället fortfarande vara uppbyggt kring fasta anställningar.

Bostadslån är ett exempel. Många tror att bankerna inte ger bolån till dem som saknar fast jobb. Vissa bostadsköpare söker därför lån hos andra låneinstitut, där räntan ofta ligger betydligt högre. Men det finns faktiskt ingen sådan regel hos bankerna.

Annons: – Nej, vi gör alltid individuella prövningar som ser till hela kundens situation. Det är inget absolut krav att man ska ha fast jobb, säger Anna Helsén, presschef på SEB.

Samma sak säger de andra tre storbankerna Nordea, Handelsbanken och Swedbank.

– Anställningsformen är bara en parameter vi tittar på, den är inte enskilt avgörande, säger Anna Sundblad, presschef på Swedbank.

Kan man visa att man kommer att ha inkomster framöver är det alltså fullt möjligt att få bolån ändå. Samma sak om man har besparingar eller någon annan typ av säkerhet. Det bankerna tittar på är återbetalningsförmågan.

– Vi vill att man ska kunna klara en ränta på 8 procent. Det kan så klart vara svårt att visa utan fast jobb, men om man klarar det på annat sätt så går det bra, säger Nordeas presschef Erik Durhan.

De fyra bankerna är överens om att man bör pröva sina lånemöjligheter på banken först, innan man vänder sig till andra aktörer.

– Det är absolut värt att ta en diskussion med sin personliga bankman om de anställningsvillkor man har, säger Erik Durhan.

För unga som ska in på bostadsmarknaden finns också möjligheten att ta bostadslån tillsammans med föräldrarna, om de har råd. Då prövas både barnets och föräldrarnas eller den ena förälderns återbetalningsförmåga, vilket gör det möjligt för den unga att få lån även utan fast anställning.

Om du är äldre eller inte har föräldrar med den ekonomi som krävs går det också att använda en borgensman. Men det är inget som SEB rekommenderar sina kunder i första hand.

– Borgenslån är en annan typ av lån som inte är relaterat till bostaden, där borgensmannen är ansvarig om den som tar lånen inte sköter sig. Villkoren är lite sämre, säger Anna Helsén.

dumpa bundna lånet

Ett nytt lagförslag gör att man i många fall kan hoppa mellan bundna räntekontrakt – utan att det kostar. ”Jag tror att bankerna kommer att sätta i halsen när de ser det här”, säger Stefan Yard som är professor i företagsekonomi.

Den som har bundna lån och råkar ut för arbetslöshet, skilsmässa eller något annat i livet har många gånger överraskats av en stor kostnad när lånen ska lösas. Dyrast var det under finanskrisen.

Orsaken är att den så kallade jämförelseräntan, som baseras på statsobligationsräntan, sjönk drastiskt, samtidigt som banksystemet var stressat och bostadsräntorna låg kvar på höga nivåer. Att lösa ett bundet bostadslån kunde då kosta hundratusentals kronor.

I dag har stressen avtagit och statobligationsräntorna stigit, men fortfarande är det förenat med en kännbar kostnad att bryta ett bundet låneavtal. Kostnaden landar snabbt på femsiffriga belopp (se faktaruta).

Det här vill finansmarknadsminister Peter Norman ändra på och i flera utspel i media har han utlovat att det ska bli lättare att byta bank.

”Det kommer att bli enklare och billigare för konsumenten”, sa han exempelvis till TT tidigt i höstas.

I fredags landade slutligen ett nytt förslag från regeringen. Som di.se avslöjade redan för ett par månader sedan innebär förslaget att jämförelseräntan ändras till bostadsobligationsräntan. Men en överraskning i förslaget är att påslaget på jämförelseräntan höjs från 1 till 1,5 procentenheter. Sammantaget ritar det här helt om spelplanen för banker och bolåntagare.

Att lösa ett lån kommer inte att kosta någonting – utom vid stora räntefall. Det gäller på löptider från tre år och uppåt vid dagens nivå på bostadsobligationsräntor om man gör antagandet att låneräntorna är oförändrade. Den som har bundit sin ränta kan under dessa villkor samtidigt fortsätta jaga bättre villkor eller förhandla om räntan i takt med att marknadsräntorna sjunker.

”Det kommer att bli så att man sällan tar några risker om man binder”, säger Stefan Yard och pekar på att det finns risk för att förslaget uppmuntrar spekulativ förtidsinlösen.

Att förhandla om sin bundna ränta kan till och med vara att rekommendera. Då förhandlar man samtidigt bort den sista risken för att behöva betala den ränteskillnadsersättning som uppstår vid stora räntefall.

”Det blir väl logiken”, säger Stefan Yard.

Äta kakan och ha den kvar, med andra ord.

”Jag tror att bankerna kommer att sätta i halsen när de ser det här”, säger Stefan Yard.

Förslaget kan tidigast träda i kraft den 1 juli 2014. För avtal som sluts innan dess gäller de gamla reglerna. Efter sommaren går remisstiden ut för förslaget.

Bolånemarknaden

Finansinspektionens årliga bolåneundersökning bekräftar att bolånetaket fortsätter att fungera, detta måste jag ju säga låter lovande eller vad säger ni?

Få hushåll tar lån över taket, med begreppet över taket menar man mer än 85 % av marknadsvärdet. För er som inte hört uttrycket ”bolånetaket”, här kommer en väldigt kort historik.

I oktober 2010 infördes en bestämmelse om att man högst får låna 85 % av fastighetens värde. Detta bestämdes av Finansinspektionen i syfte att dämpa prisutvecklingen på bostäder. Tidigare förekom på bostadsmarknaden i vissa fall en total belåning på upp till 95–100 % av marknadsvärdet.

Det har även gjorts undersökningar som visar på att hushåll med belåning över taket amorterar och hela nio av tio hushåll amorterar på lån över 75 % belåningsgrad.

Faktum är att det idag bara är ca 11 % som tar lån över taket, detta är en stor förbättring jämfört med en bra bit bakåt i tiden då det var väldigt ”inne” att låna pengar.

De två senaste åren och särskilt under 2009 vad jag hört så har mönstret ändrats. Efterfrågan på bolån med kortaste bindningstid har ökat på alla håll och kanter, i storstäder, små städer, bland yngre, medelålders och äldre.

Fler får betalningsanmärkningar

Jag tycker det är synd att det idag finns så många unga som drar på sig betalningsanmärkningar. Jag kan själv inte riktigt förstå hur man kan utsätta sig själv för risken att få en anmärkning som sen kan hindra och sätta stopp för t.ex. ett lån om man vill köpa hus och skaffa familj.

Det som är lite oroväckande kan jag känna är att det även är allt fler äldre som drar på sig anmärkningar, de värsta är att det är många av dem som resonerar att de redan är skuldsatta så än sen….
Så kan man väl inte resonera? Vad skulle hända om vi alla tänkte så och tog efter det tankesättet?

Jag är livrädd för att hamna i en ”ond spiral” som många unga tyvärr hamnat i. De tar lån för att betala gamla lån, snabba dyra lån som ska betalas tillbaka inom en månad blir ett sätt att hålla katastrofen borta några veckor till.

Jag förstår inte hur man kan sätta sig i den sitsen och deras tankegång, ja menar har du inte 3 000 kr den här månaden vad är det som säger dig att du kommer ha 3 600 kr nästa månad?

Är lån inflationsjusterade?

Det finns många olika typer av lån att teckna för olika ändamål. Det kan skilja mycket i räntor och avgifter mellan lånen. Men något som kan se väldigt olika ut är om lånen är inflationsjusterade. Ett exempel på ett lån som är inflationsjusterat är studielånen som vi tar i Sverige idag. Det är ett lån som är väldigt förmånligt för sitt ändamål men som inte heller är avdragsgillt. Det finns andra lån som inte är inflationsjusterade vilket kan variera beroende på var dem tecknas, om det är i eller utanför Sverige. Det kan handla om olika större lån som billån och lån på bostad.

När man skall teckna ett nytt lång via en bank eller annan aktör så kan det vara bra att kolla upp om lånet är inflationsjusterat, eftersom det kan blir problematiskt ekonomiskt något på lånemarknaden skulle inträffa. Att låna pengar som är inflationsjusterade är ett bra alternativ framför andra då det svänger mycket på den ekonomiska marknaden idag. Vill man ha mer information kring inflationsjusterade lån så kan man kontakta sin bank för att se vad som är mest förmånligt utifrån sin egen personliga ekonomiska situation. Just därför att det kan variera väldigt mycket.

Låna pengar i utländsk valuta

Det finns många anledningar till att man behöver låna pengar, och då även i en annan valuta än den svenska kronan. Att låna pengar i utländsk valuta är något som man kan göra på de flesta tillgängliga banker i Sverige. Det kan handla om att man vill investera pengar i ett annat land, eller om man behöver pengar till att driva ett företag i utlandet. Det är mycket förmånligt att låna pengar i utländsk valuta då man direkt får pengarna i det lands valuta som man önskar, och behöver inte gå en lång omväg i att först ta ut svenska pengar för att sedan växla in dem.

Att låna pengar i utländsk valuta fungerar som de flesta andra lån, att man först gör en ansökan eller stämmer möte på banken för att diskutera lånets ändamål och återbetalningsmöjligheter. Det är viktigt att man har en exakt summa i svenska kronor så att man vet hur mycket man sedan skall betala tillbaka, för det kan också variera i hur mycket de olika valutorna skiljer sig från varandra i värde när lånet tecknas. Att låna pengar i utländsk valuta är ett bra och smidigt sätt att låna på.

Avbetalningsplaner

När man har tagit ett lån så behöver man sinom tid betala tillbaka lånet, detta brukar ske genom avbetalningar. När man skall teckna ett lån så är det viktigt att se efter vilken slags avbetalningsplan som gäller. En vanlig avbetalningsplan är att man betalar en viss summa varje månad, eller per kvartal. Detta beror lite på vad långivaren har för krav bland annat. Har man en avbetalningsplan som går per månad, så kan man ha automatisk över föring varje månad från sitt lönekonto till ett lånekonto, så att man alltid har pengar att betala med. Annars kan det lätt hända att man glömmer bort det och sen står utan pengarna som skulle gå till lånet.

När man väljer avbetalningsplan så är det bästa att välja en så kort återbetalningstid som möjligt, för även om man kan dra ut på lånet tidsmässigt så återstår ändå att betala ränta under en längre tid, vilket inte alls är gynnsamt. Alltså bör man ha en återbetalningsplan som passar sin privata situation så att man har nog pengar att betala tillbaka med, samt nog med pengar för att klara sig i övrigt. Genom en kalkyl så kan man enkelt räkna ut en passande återbetalningsplan.